Veřejný prostor před ZŠ Blatské sídliště

Architekt: Jakub Našinec Místo: Veselí nad Lužnicí Rok: 2022 Stav: studie

Veřejný prostor v centru města, přes který se denně pohybují stovky žáků základní, mateřské a střední školy a mnoho dalších uživatelů – učitelů, návštěvníků školní jídelny a občanů procházejících mezi Masarykovým náměstím a Weisovou ulicí. Celé území je velmi zanedbané v celku i detailu a jeho stav naprosto neodpovídá významu. Cílem architektonické studie je celková proměna a revitalizace místa tak, aby bylo přehledné, přívětivé a bezpečné.

Převažujícími uživateli budou děti a mládež. Záměr je nabídnout jim množství aktivit na malém prostoru, svět dětí má menší měřítko než svět dospělých: skluzavku a vodní prvky pro nejmenší, prostorné posezení na dřevěné tribuně nebo atraktivních objektech v travnaté ploše pro větší, pro středoškoláky místo před upraveným industriálním objektem – výměníkem – dlouhou slunnou lavici stranou od hlavního ruchu. Zároveň prvky veřejného parteru umožní poučení – výroba elektřiny a tepla ve výměníku, hospodaření s dešťovou vodou v retenčním záhonu, pumpování vody.

Návrh volně pracuje s motivem blatské krajiny a přírody – Blatské sídliště. Chodník – užovka – se klikatí územím od nároží výměníku až ke vstupu do školy. Retence dešťové vody – blata, vodní prvek – kaluže, dřevěné lavice – klády. Celek vytváří moderní „venkovní interiér“, prostor pro školní i mimoškolní shromažďování, k dispozici všem obyvatelům Veselí.

Výrazná je změna fasády střední partie základní školy. Záměrně, má zdůraznit velkou proměnu veřejného prostoru. Zároveň vnést do Blatského sídliště atraktivní moderní prvek a ukázat, že k sídlišti nepřistupujeme jako k periferii.

Dnešní stav

Vizualizace

Výkresy