Tělocvična u Základní školy Veselí nad Lužnicí II

Architekt: Jakub Našinec Místo: Veselí nad Lužnicí Rok: 2023 Stav: projekt

Veselí nad Lužnicí II (do roku 1943 Mezimostí nad Nežárkou) je severovýchodní část města Veselí nad Lužnicí, jehož dopravní osou je třída Československé armády. Výstavní budova II. základní školy byla vybudována v letech 1906 – 1907 podle návrhu architekta a stavitele Antonína Kellera.

Pro umístění tělocvičny bylo klíčové zachovat vizuální i komunikační spojení všech částí nevelkého areálu. Nová hmota graduje ve třech úrovních směrem od budovy ZŠ. Prostor školního hřiště nepůsobí stísněně a do dvora se silueta přístavby stupňovitě otvírá pro průhled a oslunění. U stávajícího hřiště je navržena krytá promenáda, „střídačka“, která slouží jako rozptylová plocha před vstupem do tělocvičny a chráněný prostor pro aktivity družiny.

Stavba má působit jednoduše, obyčejně a funkčně, nezakrývá svůj objem ani uspořádání, vnitřní provoz je čitelný i na vnějším plášti. Je navržena jako systémová dřevostavba. Dřevo je obnovitelný materiál, budí pozitivní emoce, působí jako měkký přechod mezi moderní tělocvičnou a tradiční architekturou základní školy. Pohledově se projevuje hlavně v interiéru, ve sportovní hale jsou přiznány všechny dřevěné nosné prvky, a také akustické a ochranné obložení stěn. Vnější fasády jsou světlé omítané, systémově řešené s obvodovými panely dřevostavby.

Hala bude užívána především k výuce tělesné výchovy, ve večerních hodinách pro cvičení veřejnosti. Galerie v 2.np slouží jako přístup do šaten a hygienického zázemí. Podél zábradlí je možné stání diváků. Velikost hrací plochy je 28 x 16 metrů, tělocvična může být zahrnuta do soutěžních hal IV. kategorie dle basketbalové asociace.

Fotografie

Výkresy