Sportovní hala Dolní Břežany

Architekt: Sporadical Místo: ul. Za pivovarem, Dolní Břežany Rok: 2017 Stav: realizace Fotografie: BoysPlayNice

Budova stojí na hraně zastavěného území v těžišti velké rozvojové plochy. Atraktivní architektonický koncept – prostorový objekt ve tvaru rotačního elipsoidu – reaguje na současné požadavky i neznámou budoucnost. Realizace a provoz haly mohou být impulsem a inspirací pro další růst obce, proto má vazba na okolí a veřejný prostor stejný význam jako přirozené napojení na základní školu.

Tvar haly je oblý, hladký a abstraktní. Kupole přibližuje měřítko člověku, kovový povrch zrcadlí okolí, hranice oblohy a střechy je nejasná. Stavba maskuje své skutečné rozměry a působí menší, než ve skutečnosti je. Široké schodiště před halou vzniklo díky zapuštění stavby do terénu, vymezuje hranici veřejného prostoru a tvoří přirozený amfiteátr.

Exteriér halu od školy odlišuje, interiér na ni naopak navazuje kombinací bílých a šedých povrchů a masivního dřeva. Vnitřní uspořádání odráží vazby na okolí. Vstup diváků je orientován kolmo k ulici a parkovišti, posuvné západní okno s výhledem na obec umožňuje spojení se školním hřištěm, východní okno je průhled do budoucnosti. Spojovací krček dělá z haly součást školy. Srdcem je sportovní plocha 45 x 25 m s výškou 8-9 m dělená příčně na tři části mobilními roletami. Každá z třetin má velikost pro volejbalový kurt, dělení umožňuje paralelní výuku tří hodin tělocviku. Na straně školy jsou v přízemí šatny s hygienickým zázemím oddělené od sportovní plochy stěnou z tělocvičných žebřin, v patře jsou kabinety a strojovny. Na straně diváků je tribuna pro 250 osob, pod ní zázemí a nářaďovny. Důležitým prostorem je otevřený vestibul s bufetem přemostěný lávkou, která spojuje obě části tribuny. Pro halu byl studiem Les kanců navržen originální informační systém z piktogramů a číslic, který je ručně malovaný přímo na stěny z pohledového betonu.

Nosná konstrukce haly je kombinací nosných železobetonových půdorysně zakřivených stěn a prostorové ocelové příhradové konstrukce střechy s ohýbanými vazníky o rozponu až 44 m. Fasáda objektu je z falcovaných šindelů z přírodního hliníku. V hale je použita kombinace akustických opatření k dosažení potřebné doby dozvuku a dobré srozumitelnosti. Zdrojem tepla a chladu je tepelné čerpadlo, které pomocí soustavy 24 vrtů hlubokých 112 m využívá teploty horninového podloží. Sportovní povrch leží na plošně pružném podkladu, pod kterým je instalováno podlahové vytápění. Denní osvětlení haly zabezpečuje 68 tubusových světlovodů.

The new-build sports hall adjoins the Dolní Břežany primary school. It can be used by the school for physical education classes and is open to the public for sports activities and as a cultural venue. Well integrated with its surroundings and the public space, its modern look is an attraction and inspiration for the area. The sports surface is 45 × 25 meters, and the grandstand provides seating for 250 spectators.

The building is situated on the edge of a built-up area, in the center of a large development zone. An attractive architectural concept – a spatial rotational ellipsoid form – is a response to both current requirements and an unknown future. The inauguration and operation of the hall can serve as a stimulus and inspiration for the further growth of the municipality, which is why the connection to the surroundings and the public space is as important as the natural link with the primary school.

Fotografie

Výkresy