Průtah městem - Náměstí Vyšší Brod architekt Jakub Našinec

Průtah městem - Náměstí Vyšší Brod

Architekt: Jakub Našinec Místo: Vyšší Brod Rok: 2023 Stav: studie

V rámci rekonstrukce silnice II/161 a II/163 v průtahu městem jsou navrženy změny pěších komunikací a přilehlých veřejných prostranství. Cílem je zjednodušit materiálové i tvarové řešení a v prostoru Náměstí zdůraznit linii historického chodníku podél západní fronty městských domů.

Kamenné desky (plotny) nejsou v mnoha místech náměstí původní. Byly svezeny a přeskládány z jiných ulic, často bez respektu k obvyklému způsobu kladení do řad kolmých k fasádám. Plochy jsou ve špatném technickém stavu, s porušenou rovinností, rozestoupenými spárami, ulámanými rohy. Změnou bude obnovena jejich řádková struktura, při pokládce bude kladen důraz na kvalitu pochozí plochy. V dlažbě zůstanou jako artefakt zachovány původní kamenné dešťové žlábky.

Důležitá je změna povrchů z typizované okrové betonové dlažby na žulové desky a žulové kostky. Desky budou použity na dlažbu chodníku ohraničenou původním obrubníkem a doplní plochu kamenných ploten. Ostatní chodníky budou dlážděny štípanými kostkami. Navržený materiál je šedožlutá žula - mrákotínský melír. Z mrákotínské žuly budou i řezané obrubníky a reliéfní prvky pro nevidomé.

Proměnou postupně projde celé Náměstí. Aktuální je změna travnaté plochy před radnicí na dlážděný shromažďovací prostor.

Fotografie

Výkresy