Mobilní kanceláře – Sananim

Architekt: Jakub Našinec Místo: Praha Rok: 2023 Stav: realizace Fotografie: Jan Kuděj

SANANIM je nestátní organizace zabývající se problematikou závislostí na nealkoholových drogách. Mobilní kanceláře vyrostly v zahradě pražského doléčovacího centra kvůli potřebě co nejrychleji rozšířit zázemí a poradenské kapacity služeb následní péče.

Buňky jsou navrženy jako prefabrikované moduly, kompletně připravené ve výrobní hale. Základem je tuhá samonosná konstrukce z masivních dřevěných CLT panelů, viditelná v interiéru, zateplená a opláštěná modřínovými lamelami. Na předem připravené betonové pasy byly osazeny během jednoho pracovního dne.

Moduly jsou umístěny v linii podél plotu zahrady, aby její plocha zůstala co největší. Výškově kopírují sklon terénu, mezery mezi nimi umožňují průhledy do ulice a naopak. Vzhled všech tří buněk je jednotný, jednoduchý, přírodní a nenápadný. Ve dvou buňkách jsou kanceláře, třetí je konzultační, se dvěma oddělenými místnostmi pro setkávání klientů s terapeuty.

Fotografie

Realizace