Dostavba tělocvičny Gymnázia Jana Keplera

Architekt: Sporadical Místo: Parléřova 2, Praha 6 Rok: 2009 Stav: realizace Fotografie: Daniela Dostálková, Jan Kuděj

Gymnázium Jana Keplera stojí v Praze 6 na Pohořelci. Funkcionalistická hlavní budova z roku 1932 má tvar nepravidelného T, tělocvična je přistavěna ke slepě ukončenému západnímu křídlu.

Pozemek má dvě výškové úrovně, jeho spodní polovinu zabírá školní hřiště, horní část byla nevyužitá a sloužila pro příležitostné parkování. Přístavba tělocvičny vznikla v horní části, její štítová stěna končí na hraně zatravněného terénního zlomu. Součástí návrhu je i úprava dvora s doskočištěm, parkovištěm a příjezdovou rampou.

Tělocvična je jednoduchý kvádr z pohledového betonu. Barevná kombinace šedých tónů vychází z vertikálního členění stávající budovy, kde nejnižší podlaží, kam nově patří i tělocvična, má povrch fasády z tmavošedého umělého kamene. V interiéru je dominantním odstínem světle modrá barva, použitá pro sportovní podlahu a akustické obklady stěn. Opět se jedná o barvu užitou také na stávající budově.

Půdorysný rozměr haly je navržen pro minimální školní basketbalové hřiště 13 x 24 metrů, hygienické zázemí, šatny a sklady jsou ve staré budově. Tělocvična má světlou výšku 7,1 metru a je usazena na terén tak, aby byla zelená střecha s terasou bezbariérově přístupná z knihovny ve třetím podlaží. Velká část východní fasády je prosklená, podlaha haly přechází s minimálním výškovým rozdílem do zelené plochy. Prostor dvora se tak stává součástí interiéru.

Konstrukce tělocvičny je z prefabrikovaných betonových dílců. Nosnou část tvoří skelet založený na pilotách, strop je z předpjatých TT panelů. Slunolamy jsou odlité z probarvené betonové směsi.

Johannes Kepler Secondary School is in Prague 6. Functionalist main building was completed in 1932, the new gym is attached to its west wing. The volume of the gym is a simple concrete block. The color combination of gray tones is inspired by the vertical articulation of existing building, where the lowest floor - which includes the new gymnasium – has the facade of dark gray artificial stone. The interior design is based on the contrast between architectural concrete and light blue finishes of the sport flooring and acoustic panels. A large area of the eastern façade is glass, the surface of the floor passes with a minimum height difference into the lawn. The court space is becoming natural part of the interior.

Fotografie Daniela Dostálková

Fotografie Jan Kuděj

Výkresy